“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Эцэг эх, багш нарт зориулсан зөвлөмж

 

Авч үзэх үндсэн асуудлууд

Таны хувийн компьютерын аюулгүй ажиллагаа болон хамгаалалт

а.

Компьютероо нийтийн өрөөнд байлгах

 

б.

Вирусын болон хамгаалалтын програм суулгах

Баримтлах дүрэм

а.

Гэртээ интернет болон хувийн төхөөрөмжөө хэрхэн ашиглах дүрмийг тохирохдоо нууцлалын асуудлыг онцгой анхаарах: хүүхдийн нас, компьютерын  байршил,  үл таних хүний учруулж болох аюулууд гэх мэт

 

б.

Мэдээлэл холбооны хөдөлгөөнт хэрэгслүүдийг гэртээ хэрхэн ашиглах дүрмээ тогтох

Эцэг эх, халамжлагч болон багш нарын  сургалт

а.

Хүүхэд тань  интернетийн ямар сайтуудыг ашиглаж байгааг мэддэг байхаас гадна  хүүхдээ цахим орчинд цагаа хэрхэн өнгөрөөж байгаа талаар маш сайн ойлголттой байх

 

б.

Гар утас, тоглоомын гар удирдлага, MP3 тоглуулагч болон PDA зэрэг хөдөлгөөнт хэрэгслүүдийг хүүхэд тань хэрхэн ашиглаж байгааг сайтар мэддэг байх

Хүүхдийн  боловсрол

а.

Хүүхдэдээ хувийн мэдээллээ хэн нэгэнд алдах, цахим орчинд танилцсан хүмүүстэй уулзах, интернетэд зургаа байршуулах, веб камерыг ашиглах зэрэгтэй холбогдсон  эрсдэлийн талаар ярьж ойлгуулах

Харилцаа

а.

Хүүхдэдээ өөрийн мэдлэг, туршлагаасаа ярьж  өгөх

 

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд