“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Постер эх файл татаж авах

Постер эх файл татаж авах

Постер 1

Постер 2

Постер 3

 

Постер 6

Постер 7

Постер 8

Постер 9

Постер 10

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд