“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Хүүхдийн ашиглаж буй ухаалаг төхөөрөмжтэй холбоотой 9 зөвлөмж

GoodShare Poster 1-1

poster_5

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд