“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Цахим орчин хүүхэд хамгаалал

poster_5_text_ok_printed

12.Mental-Health-Social-Media-2019 13.NOS-Home-Devices-April-2019 14.LiveStreaming-Parents-Guide-V2-081118 15.Engaging-Parents-Poster-Jan-2019 16.TikTok-Online-Safety-Guide-March-2019-2 18.VPN-Online-Safety-Guide-March-2019 19.Minecraft-Parents-Guide-091118 poster_1_text_ok_printed poster_2_text_ok_printed poster_3_text_ok_printed poster_4_text_ok_printed poster_5_text_ok_printed poster_6_text_ok_printed poster_7_text_ok_printed poster_8_text_ok_printed poster_9_text_ok_printed poster_10_text_ok_printed

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд