“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Цахим орчны хүүхэд хамгаалал, аюулгүй байдал (видео контентын сан)

Цахим гэмт хэрэг, залилангаас урьдчилан сэргийлье

 

"Цахим орчин ба нөлөөлөл" санал асуулга

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд