“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Цахим хэрэглээний зөвлөмж

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нийгмийн сүлжээг өдөрт 30 минутаас илүүгүй хугацаагаар хэрэглэхийг зөвлөдөг.
Харин та өдөрт хэдэн цагийг нийгмийн сүлжээнд өнгөрүүлдэг вэ?
Нийгмийн сүлжээ таны амьдрал биш
Хэрэглээ байх учиртай
 
Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд